Група местни ентусиасти, сред които д-р Георги Пееев, Филип Филипов, д-р Людмил Петров, Генади Тутовски, Валентин Ценев, Дочо Стайков, Симеон Миков, Христина Иванова, д-р Станка Пеева, Данаил Данаилов, инициира амбициозната цел в Ботевград да бъде създаден РОТАРИ клуб. Работата по проекта започна още от месец юни под ръководството на Ротари клуб-Враца.

За среща с инициативната група в петък в Ботевград пристигнаха д-р Любен Атанасов-гуверньор на дистрикт 2482 /България/; Симеон Кондов-придседател на Финансовия комитет; РК “Балкан”-София; Красимир Ганчев-председател на Комитета по разширение на дистрикта; д-р Здравко Златев- асистент дистрикт гуверньор и Кирил Беков от РК –Враца.

Ръководството на Ротари – България даде зелена улица за предприемане на необходимите стъпки по учредяването на предварителен ротари клуб в Ботевград.

Какво е РОТАРИ?

Ротари Интрнешънъл е най-старата организация с идеална цел в света, съставена от повече от 32 000 клуба в 168 страни. Членовете й образуват глобална мрежа от утвърдени личности в бизнеса и професиите, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на обществото. Мотото на Ротари Service Above Self (За безкористна служба) въплъщава хуманния дух на неговите над 1.2 млн. членове. Участието на ротарианците в значими обществени и международни проекти са характерни за Ротари в целия свят.

В България ротарианството обединява над 2000 личности, приели идеала за служба на обществото, присъединили се към най-голямата световна общност, ратуваща за доброжелателство и мир по света.